ХОЁРДОХ УДААГИЙН ХҮҮГИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ БОЛОН ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН 25% БУЮУ 2,5ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Нийтлэгдсэн огноо: 2023-06-19

"Бичил Эй Би Эс Актив ТЦК" ХХК-ийн гаргасан 10 тэрбум төгрөгийн ХБҮЦ-ны хоёрдох удаагийн хүүгийн эргэн төлөлт болон үндсэн төлбөрийн 25% буюу 2,5% буюу 2,5тэрбум төгрөгийг Юнайтед Айр Файнэнс ХХК хамтран амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.