2022/12/14 17:00 цагийн Захиалгын явц

Нийтлэгдсэн огноо: 2022-12-14

"Бичил Глобус" хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас 2022/12/14 17:00 цагийн байдлаар 84.82% хүрлээ. Захиалга хаагдах хугацаа 12-р сарын 15-нд 17:00 цагт дуусна. Хэрвээ хугацаанаасаа өмнө захиалга дүүрсэн тохиолдолд хаагдахаар төлөвлөгдсөн байна.