ХБҮЦ 2022/12/13-ний 17:00 цагийн байдлаар захиалгын явц

Нийтлэгдсэн огноо: 2022-12-13

Бичил Глобус Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас 2022/12/13-ний 17:00 цагийн байдлаарх захиалгын явц 45.55%-тай үргэлжилж байна. Захиалга хаагдахад "2" хоног үлдлээ. 17.5% ӨГӨӨЖТЭЙ ХБҮЦ 😎